11.a

27. Forradalomból szabadságharc: 1848/49 magyar története
(házi a tavaszi szünetre: márc. 28. – ápr. 7.)


26. Az 1847/48. évi országgyűlés és a törvényes forradalom
(márc. 25.)


25. A reformkor III. (Az 1840-es évek, kultúra)
(márc. 20.)


24. A reformkor II. (Az 1830-as évek, Kossuth)
(márc. 12.)


23. A reformkor I. (Széchenyi, Wesselényi)
(febr. 29.)


22. Magyarország a 18. és a 19. század fordulóján
(febr. 26.)


21. II. József uralkodása (1780–1790)
(febr. 20.)


20. Mária Terézia uralkodása (1740–1780)
(febr. 14.)


19. A 18. századi Magyarország gazdasága
(febr. 13.)


18. Magyarország kormányzata (1711–1848)
Magyarország topográfiája (1703–1849)
(febr. 5.)


17. A 18. századi Magyarország népei
(jan. 30.)


16. A Rákóczi-szabadságharc
(jan. 23.)


15. A török kor mérlege
(jan. 16.)


Összefoglalás – megoldások
(jan. 19.)


14. A Szent Szövetség kora. Eszmék, mozgalmak a 19. század első felében
Házi a karácsonyi szünetre (emelt)
Házi a karácsonyi szünetre (közep)
(dec. 19.)


13. Napóleon. A napóleoni háborúk. A bécsi kongresszus
(dec. 12.)


12. A francia forradalom története (1789–1799)
(nov. 28.)


11. Az Amerikai Egyesült Államok megszületése és alkotmánya
(nov. 21.)


10. A 18. századi Európa: felvilágosult abszolutizmus, alkotmányos monarchia
(nov. 15.)


9. A felvilágosodás
Európa topográfiája (1789–1849)
(nov. 10.)


8. A török kiűzése Magyarországról
(okt. 25.)


7. A Magyar Királyság a 17. században
(okt. 17.)


6. Az Erdélyi Fejedelemség a 17. században, rendi függetlenségi mozgalmak
(okt. 9.)


5. A három részre szakadt Magyarország
(szept. 26.)


4. Reformáció és ellenrefomáció Magyarországon
(szept. 19.)


3. A várháborúk kora Magyarországon
A kora újkori Magyarország topográfiája – vaktérkép
Minta a vaktérképhez
(szept. 13.)


2. Közép- és Kelet-Európa a kora újkorban
(szept. 8.)


1. Franciaország a kora újkorban
(szept. 4.)


A kiselőadások beosztása és szakirodalom