Szabadon szerkeszthető tanórai ppt-k

Az alábbiakban a 2019/20-as és 2020/21-es tanévben a koronavírus miatt szükségből született tanórai ppt-k találhatóak fokozatosan bővülő számban. Szerkeszthető formában tölthetőek le, hátha megkönnyítem ezáltal tanár kollégáim saját órájukra való készülését.

Keglevich Kristóf

 
Bevezetés a kémiába
Kovalens kötés, molekulák, molekularács (7. osztály)
Az atomrács és a fémrács (7. osztály)
 
Általános kémia
Molekulák térszerkezete, polaritása (9. osztály)
Kristályrácsok (9. osztály)
A gázok és a folyadékok szerkezete (9. osztály)
Az oldatok (9. osztály)
Kolloidok és egyéb diszperz rendszerek (9. osztály)
A reakciók általános jellemzése, csoportosítása, termokémia
Reakciókinetika
Az egyensúly és eltolása
 
Szerves kémia
Az aminok (10. osztály)
Az amidok (10. osztály)
Aminosavak, fehérjék (10. osztály)
Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek (fakultáció)
Nukleotidok, nukleinsavak (fakultáció)