További szakmai anyagok

 
Albert Attila: Anyagismereti kártyák
A hetedik és nyolcadik osztályos diákok tanulását segítő, főképpen szervetlen, kisebb részt szerves kémiai témájú anyagismereti kártyák.
 


 
Keglevich Kristóf: Egyszerű kísérletek kémiaórára
Túlnyomórészt egyszerűen előkészíthető, egyszerűen magyarázható, a diákok figyelmét fölkeltő, nem közismert demonstrációs és tanulókísérletek tömör leírása.
 


 
Albert Attila–Keglevich Kristóf: A titrálás alapjai
Tartalma: a titrálás elméletének és módszertanának rövid ismertetése, 14 nyomtatható és a diákok kezébe adható — kitöltendő — mintajegyzőkönyv, a szükséges oldatok elkészítésének leírása. Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny tematikájához igazodva a receptek zöme sav-bázis (9. osztály, budapesti forduló és országos döntő), illetve redoxititrálás (10. évfolyam, budapesti forduló). Ezek komplexometriás és egy csapadékos titrálással egészülnek ki.
 


 
Müllner Erzsébet–Villányi Attila–Keglevich Kristóf: Biokémiai analitikai eljárások
A receptgyűjtemény a magasabb igényű gimnazista diákok számára érdekes biokémiai, a középiskolai kémia és biológia határán mozgó minőségi meghatározásokat tartalmaz. Az összeállításba beválogattunk néhány a biológiához kevésbé kapcsolódó, de a kémia érettségin hangsúlyosan szereplő vagy a kémia OKTV döntőjének laboratóriumi gyakorlatán hasznos módszert is.