A kémikum története

A kémiaoktatás a Horváth Mihály téren évtizedekig elválaszthatatlan volt a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium, majd később a Fővárosi Pedagógiai Intézet tanár továbbképzési munkájától.

A Fővárosi Pedagógiai Szemináriumban az 1935/36-os tanévben a fővárosi tanítók továbbképzését Császár Elemér professzor végezte több asszisztenssel a fizika területén. Ezzel kapcsolatosan mutattak be kémiai kísérleteket is. A kémiát külön először Semptei Ferenc vezette be, majd rövid ideig Illyefalvi János is itt dolgozott. Utána hosszú időn keresztül Soós József volt a kémia tanszék vezetője. 1969-ben bekövetkezett halála után Vanyek Béla vezető-szakfelügyelő irányította a kémia továbbképzést. Az ő kutató-szervező munkája nyomán indult el 1969/70-ben a tanulók félmikró kísérleteztetése. A szükséges felszerelések (eszközök és kísérletleírások) az irányításával minden gimnáziumba eljutottak. Kidolgozta a középiskolai kémiaoktatás számára a standardizált kémiateszteket valamennyi évfolyam minden témaköréhez. Nyugdíjba vonulása után néhány évig Fürst Istvánné végezte a vezető szakfelügyelői munkát, majd Kovács Ivánné Csányi Csilla lett a vezető szaktanácsadó.

A gyakorló általános iskola mellé csak 1962-ben költözött az épületbe a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium. Így megindult a gyakorló gimnáziumi tanártovábbképzés és ennek szerves részeként a bemutató órák szervezése kémiából is. Soós József mellett rövid ideig Várhelyi Ferenc is bekapcsolódott a bemutató órák tartásába. Hosszú évekig vezette az általános iskolai továbbképzéseket Hints Tivadar (1948–1979). Az általa kifejlesztett kísérleteket, módszereket leírta, megrendezte és Kísérletgyűjtemény című munkájában hagyta az utókorra. A Fazekas Mihály Gimnázium első kémiatanárai Zsombor László (1957–1988) és Szolláth Györgyné (1958–1981) voltak. A gimnázium, amely kezdetben a Baross utcai épületben volt, Horváth Mihály térre költözése után ők végezték az oktatás mellett a középiskolai tanártovábbképzést is. A tanárok kiválasztásában az iskola igazgatója az intézet igazgatójával közösen döntött. A szakfelügyelők, a tanárkollegák véleménye, az óralátogatásokon szerzett tapasztalataik alapján választották ki a jelölteket. A szempont az volt, hogy a színvonalas oktatás mellett legyen fogékony az új szakmai és módszertani anyag feldolgozására és továbbadására.

1981-ben Szolláth Györgynét Riedel Miklósné Hobinka Ildikó vezetőtanár követte. A Zsombor László kollegával együtt töltött tanévek során megismerhette a továbbképzés minden csínját. A kapott információk és a saját tapasztalata segített később a fiatalabb kollegák kiválasztásában és betanításában. Hobinka tanárnő 1981 és 2010 között állt a munkaközösség élén. Neki köszönhető, hogy a Fazekasban egyre szaporodtak a kiemelkedő eredmények, megszokottá vált, hogy az Irinyi és az OKTV döntőjén a fazekasos diákok az élmezőnyben végeznek. A 2011/2012-es tanévtől Hobinka Ildikó tanárnő a közoktatásban eltöltött 40 év után visszavonult az aktív tanítástól. Zsombor László nyugdíjazása után (1988) Kovács Ivánné Csányi Csilla került át a biológiáról az általános iskolai továbbképzések vezetésére. 1988–1999 között mint kémia vezetőtanár, vezető szakfelügyelővé való lépésétől 2005-ig mint óraadó volt az iskola tanára. 1989-től Szabó Szabolcs, volt fazekasos diák lett a kémia munkaközösség új tagja. 8 évig, 2007-ig vezetőtanár volt. Fazekasos pályafutása alatt számos versenyzőt nevelt ki és öregbítette gimnáziumunk kémiatanításának jó hírét. 2004 és 2012 között Hobinka Ildikó — Szabó Szabolcs és Rakota Edina segítségével — sikeresen működtette az ún. mobil labort, amely tulajdonképpen egy kémiai kísérletezésre és bemutatásra teljesen felszerelt autó, „kémiai road show” volt. Hívásra meglátogatták az iskolákat, magukkal vitték a kísérleti eszközöket, a vegyszereket és a kísérletleírásokat is. A látványos, érdekes, újszerű kísérletek bemutatásával próbálták meg fölhívni a diákok figyelmét a kémia szépségére, hasznosságára és jelentőségére. Hobinka tanárnő irányításával a diákok számos projektmunkát készítettek (ezek bemutatását lásd itt).

1998-ban lett a munkaközösség tagja Albert Attila. Vezetőtanár, így az oktatás mellett a továbbképzések aktív szervezője, 2005-től szaktanácsadó, 2010-től munkaközösség-(munkacsoport-)vezető. A 2006/2007-es tanévtől Rakota Edina, 2008 januárjától Keglevich Kristóf kollegákkal bővült a kémia munkaközösség. A munkaközösség ebben a fölállásban nyerte el 2013-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny különdíját kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért. 2010-től 2013-ig munkatársunk volt Rákóczi Melinda, 2009 és 2013 között kis óraszámban Müllner Erzsébet biológia-kémia szakos tanárnő is tartott kémiaórákat. 2013 őszén az általános iskolások tanítását Balázsné Kerek Marianna vette át. Albert Attilával együtt több éven keresztül tartotta a 2012. évi kerettanterv anyagát feldolgozó kísérleti továbbképzést, a sok kémiatanár által látogatott “Mini kurzust”, amely tanévenként három szombati napon valósult meg. Kerek tanárnő emellett a Hevesy verseny adminisztrációját is végezte; 2020-ban vonult nyugdíjba.

2002 és 2014 között dolgozott velünk Zámbó Éva Krisztina laboráns. Helyét Nosza Zsolt vette át, majd őt váltva 2014 decembere óta Szukics Sándorné, némi intermezzo után 2019 tavaszától Gál Katalin segíti munkánkat. A munkaközösség honlapját jelen formájában — a Hobinka Ildikótól örökölt anyag továbbfejlesztésével — a 2014b osztály két diákja, Hortobágyi Tamás és Kutfej Bence hozta létre.