2011

2011. március 18-án, a Fazekas-napok péntekjén immáron második alkalommal rendeztük meg a Kis Kavics-kupát. Röviden tekintsük át az előzményeket! A 9. és 10. évfolyam számára matematika csapatversenyként szolgáló Kavics-kupát Pataki János olaszországi mintára honosította meg 2005-ben.

 A verseny két fő jellemvonása: a csapatok öt tagjától szoros együttműködést kíván, továbbá – mivel a feladatok megoldása minden esetben egy szám, amit azonnal le lehet ellenőrizni – a 75 perces verseny állása kivetítők segítségével nyomon követhető. A név az iskolánkban 1962-től 1991-ig matematikát tanító Kőváry Károlyra, azaz Kavics tanár úrra utal. Hraskó András és osztálya (az akkori 8.c) tavaly szervezte meg először a Kis Kavics-kupát a hetedikesek és nyolcadikosok számára. Hraskó Andrásban már tavaly fölvetődött, hogy ennek a korosztálynak egy természettudományos csapatversenyre nagyobb szüksége lenne, mint egy újabb matematikaira.

 Így hát idén a tavaly már tapasztalatokat szerzett, matematika tagozatos 9.c és a természettudományos beállítottságú 9.b együtt készítette elő a versenyt. A példákat szinte kivétel nélkül e két osztály diákjai (Ágoston Péter, Szabó András, Homonnai Bálint, a feladatlap díszítése céljából kémcsöves ludat is rajzoló Kalló Kristóf, Nagy Bence Kristóf, Papp Roland, Majoros Péter, Hernold Eszter, Erdős Georgina) találták ki, ez különös értéke az alább “Feladatok” címen elérhető feladatsornak. Meg kellett birkóznunk azzal a nehézséggel, hogy gondolkodtató fizikai és a kémiai, még inkább a földrajzi és biológiai témájú példákat nem könnyű úgy megfogalmazni, hogy végeredményük szám legyen. Mindazonáltal nem csak hagyományos, ún. “számolási” feladatokat szövegeztünk, hanem “érdekesebbeket” is. Biológiai tárgyú példából gyér volt a fölhozatal (egy darab), a többiből azonban olyan sok javaslat született, hogy selejtezni kellett közülük. Természetesen matekpéldák is szerepeltek a kínálatban. A nehézségi szintet jól lőttük be: minden kérdésre több helyes válasz érkezett. A kerettörténet Ludas Matyi orvosi és polihisztori tevékenysége volt Fazekas Mihály megfogalmazásában.

Folyik a munka!

 A csapatok nehezen alakultak meg. A verseny előtt másfél héttel a 9.c “rabszolgavásárt” szervezve próbálta meg egybeboronálni a szóba jöhető gyerekeket, de még így is csak öt csapatot sikerült összehozni. Csepregi-Horváth Zsófia és Tőri Tünde propagandájának, valamint az érintett osztályok osztályfőnökei segítségének köszönhetően végül 16 fazekasos csapat nevezett, ráadásul az Áldás utcai Általános Iskolából, a Jedlik Ányos és a Szent István Gimnáziumból is indult egy-egy csapat. A 19 csapatban összesen közel száz lelkes diák versenyzett, több nem is fért volna el az aulában. Öröm volt látni ezt a reáltudományok iránti fokozott (a tanórákon gyakran mérsékeltebben megnyilvánuló) érdeklődést.

 A zsűri elnöki tisztét Hobinka Ildikó tanárnő vállalta, további tagjai Takács Lajos tanár úr, Bóra Eszter (2009c), Horváth Márton (2004c), Benedek Zsolt (2010b), Bencskó György (12.b), Csépke Péter, Kabos Eszter, Tossenberger Tamás voltak. (Eszter és Tamás tavaly más iskolába járt, akkor még vendégként vettek részt a Kis Kavics-kupán.) A vetélkedőt Daradics Noémi és Simon Péter műsorvezetők irányították. Az informatikai hátteret Herczeg Zsolt biztosította. A versenyzők jóltartásáról (süti, tea) Csepregi-Horváth Zsófia, Erdős Georgina és segítőik gondoskodtak. Papp Roland és Kutfej Bence helyszínen készített fényképeinek fölhasználásával egy különítmény Krendl Péter és Gergely Anita vezetésével emléklapokat nyomtatott és laminált a Gazdasági Irodában. A legjobb csapatok (Biszkei vörösmárvány, Mi, So what?) Garamvölgyi Béla által tervezett oklevelet, könyvjutalmat, túrórudibérletet kaptak.

A zsűri

 Köszönet a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványnak a támogatásért. A 9. évfolyam minden közreműködő diákjának a szervezésért: a példák megírásáért és lektorálásáért, a versenyzők toborzásáért, a technikai föltételek megteremtéséért, a sütemények elkészítéséért és fölszolgálásáért, stb. A zsűri tagjainak, hogy idejüket a Kis Kavics-kupára szánták. Végül a részt vevő diákoknak. Idén hetedikesek: gyertek jövőre is! Jelenleg hatodikosok: rátok is számítunk!

Keglevich Kristóf

Feladatok Megoldások Résztvevők Helyezések Album