2017

2017. március 13-án, hétfőn immár a 8. Kis Kavics Kupa megrendezésére került sor. A természettudományos-matematikai csapatversenyre idén 13 csapat jelentkezett, ebből három volt teljes egészében külsős: az Áldás Utcai Általános Iskoláé, a Jedlik Ányos Gimnáziumé és a Szent István Gimnáziumé. Örömünkre szolgált, hogy a fazekasos csapatokban is előfordult egy-egy külsős, hiszen a kupa egyik célja az iskolák és a diákok közötti kapcsolat erősítése. Ugyanezért olyan bonyolultak a csapatalakítás feltételei is: az öt főből legalább kettő fiú, legalább kettő lány, minimum kettő hetedikes, minimum kettő nyolcadikos legyen stb.

A verseny nevének apropóján szeretném egy bekezdésben összefoglalni, mit illik tudnia minden fazekasos diáknak Kavics tanár úrról, vagyis Kőváry Károlyról. Matematika-fizika szakos piarista szerzetespap volt, aki a Rákosi- és a Kádár-korban nem gyakorolhatta papi hivatását, rendje iskolái sem alkalmazták, így került a Fazekasba, ahol matematikát tanított. Az 1960-as és 1970-es években az ő közreműködésével jött létre a speciális matematika tagozat. Iskolánk talán legmeghatározóbb tanár egyénisége volt. Lényéből – ezt minden személyére visszaemlékező megemlíti – nyugalom, derű és szeretet áradt. Türelmével, nyitottságával és közvetlenségével óráin oldott légkört volt képes teremteni, így nyerve meg a diákokat a hatékony közös munkára. Valóságos – de megérdemelt – kultusz alakult ki körülötte, ennek az emlékezetnek a jegyében fogant 2005-ben Pataki János tanár úr égisze alatt a Kavics Kupa és 2010-ben Hraskó András tanár úr szervezésében a Kis Kavics Kupa.

Az idei Kis Kavics Kupát Erős-Honti Julianna tanárnő irányításával a 11.c és a 11.b osztály bonyolította le. A 11.c-sek írták a matek- és fizikapéldákat, sütötték a süteményeket és közülük került ki a konferanszié, Záhorský Ákos, aki bölcsességgel és humorral koordinálta az eseményeket. A 11.b-sek a biológia- és kémiapéldákat szállították, rajzokat készítettek a feladatlaphoz és a helyszínen segítettek. A zsűri elnöke Gálné Domoszlai Erika tanárnő, tagjai Gyenes Zoltán tanár úr, Doleschall Nóra és Simon Barbara 12.d tanulók voltak. A verseny mintegy félórás késéssel indult, mivel az elektronikai rendszer megadott időre való beüzemelése nem bizonyult lehetségesnek.

Miután ez az akadály elhárult, a jó hangulatról a sütemények, a tea, a 11.b csinos leányai és deli legényei, valamint a Zootropolis keretmesébe ágyazott feladatsor maga gondoskodott. A verseny 75 percig tartott. Az eredmények összegzése után kiderült, hogy az István a király (az istvánosok csapata) és a Kacsák réme csapat egyaránt 295 pontot szerzett. A versenybizottság erre a fordulatra nem volt felkészülve, kissé zavarba is estünk, mivel csak egy első díjjal készültünk. Végül a nyeremények átcsoportosítása után két első helyezettet hirdettünk ki: az István a királyt – Gábor Luca, Schenk Anna, Kemény Márk, Ráfli Ádám, Répás Márton Ádám – és a Kacsák réme – Domokos Lenke (8.a) Le Julianna Phuong Linh (8.c), Nguyen Bich Diep (8.c) Tóth Ambrus (7.d), Csontos András (7.d) – csapatot. Hasonlóképpen gratulálunk a második és harmadik helyezetteknek: A szépek és a c-sek, Icike-picike pockok! Különdíjat kapott a Hetedikesek csapat, akiknek nem sikerült nyolcadikos partnert találniuk, így némi hátránnyal indultak, de derekasan állták a sarat. Hetedikesek, akik jövőre nyolcadikosok lesztek: íme a tanulság, jelentkezzetek többen! Köszönjük a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványnak a támogatást!

Keglevich Kristóf

 

Feladatok Megoldások Résztvevők Végeredmények Album