Szakmai önéletrajz

Dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó

1946-ban születtem Budapesten. 1970-ben szereztem diplomát az ELTE TTK kémia- fizika szakán. 1970–1981-ig a budapesti Szent István Gimnáziumban tanítottam. 1981-től a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium vezetőtanára vagyok. Szakmai tevékenységem a következő területekre terjed ki.

 

1. A gimnáziumi oktatás fő feladatának megfelelően sikeresen készítem fel diákjaimat az érettségi és egyetemi felvételi vizsgákra. Emellett 30 éve rendszeresen és eredményesen vesznek részt tanítványaim az Országos Tanulmányi Versenyeken és 15 éve nemzetközi környezetvédelmi versenyeken.

 2. A tanítás mellett 25 éve vezetem az Fővárosi Pedagógiai Intézet szervezésében működtetett fővárosi kémiatanárok szakmai-módszertani továbbképzéseit. A tanfolyamok, előadások témáit úgy dolgoztam ki, hogy számos esetben megelőzve a köztudatban is ismertté vált tényanyagot, friss információhoz jutattam tanárkollegáimat. A munkához szükséges anyagok egy részét hazai és nemzetközi konferenciákon gyűjtöttem, jelentős irodalmazást folytattam magyar, német és angol nyelven. Az előadások és gyakorlatok lektorálását az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék munkatársai biztosították. Az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszékével együttműködve bevezettük a zsebkalkulátorok, majd később a személyi számítógép alkalmazását a kémia oktatásba (mintegy 25 kémia oktatóprogramot írtunk diákjaimmal közösen), Kidolgoztuk a számítógép és az élő kémiai kísérletek összekapcsolását, az ehhez szükséges programokat, valamint az alkalmazás módszertanát (1981–1987). Megszerveztem az első kémiai workshopot (1993–1994), bemutattam a hulladékmentes kémiaoktatás kísérleti megvalósítását (1995–1997), újszerű kísérleteket dolgoztam ki a környezetvédelmi előírások fokozott betartásával (1997–1998). Alkalmaztuk a továbbképzéseken a gyorsteszteket, a vízanalizáló hordozható kislaboratóriumot, mértünk eső savasságot és vizsgáltunk talajszennyezettséget (1996–1999), összeállítottam a festékek, gyógyszerek, növényvédőszerek, kozmetikumok kémiájának tanítási változatait (2000–2005). Minden évben meghívott előadó voltam kerületi munkaközösségek, és megyei továbbképzési tanfolyamokon a fenti témákból. Részt vettem a NAT számos változatának kidolgozásában. Alternatív tantervet készítettem a hatosztályos matematika tagozatos gimnáziumok számára.

 3. 15 évig vezettem az ELTE V. éves kémia szakos tanárjelöltjeinek tanítási gyakorlatát. Meghívott előadóként részt vettem az ELTE kémia tanárszakos hallgatóinak módszertani oktatásában is Tagja vagyok az ELTE kémiatanári záróvizsga bizottságának. Tagja voltam a SOTE Gyógyszerésztudományi Kar szóbeli felvételi bizottságának (1994–2004). Kémia tankönyvet írtam a gimnáziumok első osztálya számára, amelyet 1988 óta közel 100.000 példányban nyomtattak ki. A könyvet szerb nyelvre is lefordították. Megírtam a hatosztályos gimnáziumok első osztályos tankönyvét a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával. Számos tankönyv és szakkönyv bírálója voltam az elmúlt időszakban az Oktatási Minisztérium, a Mozaik Kiadó megbízásából. Versenybizottsági tagként rendszeresen (1974–2003) dolgoztam az Irinyi János Országos Kémiaverseny bizottsági munkájában. Nemzetközi kapcsolataim kiterjedtek, nemzetközi konferenciákon előadóként és poszter bemutatással veszek részt. Nemzeti koordinátora és felkészítő tanára vagyok a környezetvédelmi diákkutató munkáknak, ezért tíz évig személyesen, zsűri tagként és kísérőtanárként is részt vettem az európai környezetvédelmi diákversenyeken.

 4. Ma egyik legfontosabb nevelési és továbbképzési feladatomnak a környezetvédelmi kultúra terjesztését tekintem az ifjúság és tanárkollegáim körében. Ezért rendszeresen dolgozunk diákjaimmal környezetvédelmi projektmunkákon. A mérési, kutatási módszereket, a megoldásokat, az eredményeket hazai és nemzetközi versenyeken és konferenciákon mutatjuk be.   Eddig több mint 30 szakmai publikációm, oktató és népszerűsítő munkám jelent meg. Beszélek angolul, német nyelven tárgyalóképes vagyok. 2001-ben elsőként kaptam meg a Rátz Tanár Úr Életműdíjat. 2005. júniusában befejeztem az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pedagógus szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzését.

Budapest, 2007.október 1.

Hobinka Ildikó vezetőtanár

Kémia a Fazekasban – webriport Hobinka Ildikó tanárnővel
www.sulinet.hu