Szakmai Önéletrajz

Szakmányné Rákóczi Melinda

1986-ban születtem Békéscsabán.
Itt jártam általános iskolába, majd a Rózsa Ferenc Gimnáziumban (ma Andrássy Gyula Gimnázium) tettem érettségi vizsgát 2005-ben. 2005 és 2010 között az ELTE TTK hallgatója voltam, 2010-ben szereztem meg kémia – környezettan szakos tanári diplomámat. 2010 szeptembere óta óraadóként dolgozom, kémiát tanítok a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, emellett fizika szakon folytatom egyetemi tanulmányaimat. Szabadidőmben szívesen mozgok, 2009-ben alapszintű Pilates oktatói képesítést szereztem, ennek folytatását a közeljövőben tervezem. 2009-től a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon tanára is vagyok, 2013-tól kizárólagosan.

Budapest, 2011. június 9.