Szakmai Önéletrajz

Keglevich Kristóf

1982. május 5-én születtem Budapesten. A József Attila, később a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba jártam, 2000-ben érettségiztem. 2006-ban diplomáztam az ELTE TTK kémia és BTK történelem szakjain. 2006 és 2009 között az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékén voltam doktorandusz. Disszertációmat középkori magyar történelemből írtam, “A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjou-korban” címmel 2011-ben védtem meg. 2008-tól 2011-ig a Bevezetés a történeti kutatás módszereibe és segédleteibe, valamint a Történeti földrajz kurzusokat tanítottam az ELTE BTK-n. 2008-tól a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok, főképpen kémiát. Az eredményes versenyfelkészítésért 2011-ben a Hevesy György Országos Kémiaverseny emlékplakettjét kaptam meg, 2012-ben és 2016-ban pedig az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny különdíját. 2013-tól vezetőtanári feladatokat is ellátok. Szabadidőmet a Kárpát-medence természeti tájainak és műemlékeinek megismerésére fordítom.

Budapest, 2016. szeptember 1.