Keglevich Kristóf szakmai önéletrajza

[interjú a tanár úrral]

1982. május 5-én születtem Budapesten. A József Attila, később a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba jártam, 2000-ben érettségiztem. 2006-ban diplomáztam az ELTE TTK kémia és BTK történelem szakjain. 2006 és 2009 között az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékén voltam doktorandusz. Disszertációmat középkori magyar történelemből írtam, “A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjou-korban” címmel 2011-ben védtem meg. 2008-tól 2011-ig a Bevezetés a történeti kutatás módszereibe és segédleteibe, valamint a Történeti földrajz kurzusokat tanítottam az ELTE BTK-n. 2008-tól a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok, kémiát és történelmet is. Az eredményes versenyfelkészítésért 2011-ben a Hevesy György Országos Kémiaverseny emlékplakettjét kaptam meg, 2012-ben és 2016-ban pedig az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny különdíját. 2013-tól részt veszek a pedagógiai szakmai szolgáltatásban, amit iskolánk mint a főváros egykori gyakorlóiskolája végez. 2019-ben szakvizsgáztam az Óbudai Egyetemen. Két osztály osztályfőnöke voltam (2014B, 2018B). 2020-ban a Richter Gedeon Alapítvány A Magyar Kémiaoktatásért díjában részesültem. Szabadidőmet a Kárpát-medence természeti tájainak és műemlékeinek megismerésére fordítom.

Budapest, 2022. február 1.